Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Переверзєва Ольга Сергіївна

КАНДИДАТ ЮРИДИЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ, СТАРШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК

Народилася 09 липня 1977 року. У 1999 р. закінчила Інститут міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка, у 2002 р. – аспірантуру у відділі міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В. Корецького НАН України. З 2002 р. працює у відділі міжнародного права та порівняльного правознавства в Інституті держави і права ім. В. Корецького НАН України.

З 2004 р. – стажування у літній школі з міжнародного морського права Гаазької Академії міжнародного права (франц. мова) та з 2005 р. стажування у літній школі з міжнародного приватного морського права Гаазької Академії міжнародного права (франц. мова). У 2012 – 2013 рр. очолювала Центр з проблем торговельного мореплавства КУП НАН України. З 2015 – старший науковий співробітник відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В. Корецького НАН України.

Кандидат юридичних наук (2006 р.). Має 70 наукових публікацій. Крім того, має понад 50 виступів на наукових конференціях, організатор низки конференцій. Під її науковим керівництвом вийшла на захист кандидатської дисертації 1 аспірантка.

Член української асоціації з морського права, член асоціації з міжнародного права.

Наукові інтереси: міжнародне право, міжнародне морське право, міжнародне приватне право, міжнародне приватне морське право, міжнародний комерційний арбітраж, морський арбітраж, міжнародна договірна практика України, участь України у міжнародних організаціях.

  1. О.С. Переверзєва. Правова природа міжнародного арбітражу і сучасні тенденції його розвитку // Держава і право: Зб. наук. праць. - К: Ін-т держави і права.-2002. - Випуск 14.-С.377-383.2.
  2. О.С. Переверзєва. Міжнародне судочинство. Міжнародний морський арбітражний суд при Міжнародній асоціації судновласників Чорноморського басейну. Розділ15. // За ред. Шемшученко Ю.С., - К.,2009. С.237.
  3. О.С. Переверзєва. Розвиток Наукового комітету з антарктичних досліджень у Системі Договору про Антарктику. – Правова держава. – Щорічник наукових праць. – №23 – К., 2012, с.452-459.
  4. О.С. Переверзєва. Особливості застосування уніфікованих матеріальних норм міжнародного приватного морського права. Морське право. – Вип.8. – Одеса:ОНМА, 2013, с.24-33.
  5. Переверзєва О.С. Рецензія на книгу: «Мирне врегулювання міжнародних спорів». – Правова держава. – №67 – К., 2016, с.673-675.
  6. Olga Pereverzeva. The practice of the application of the principles and norms of international private maritime law in arbitration decisions // Yale Journal of Science and Education, «Yale University Press» № 1(18), January – June 2016, - P.223-230 . Материалы издания размещаются в SCOPUS.
G Analytics
сайт создан компанией