Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2023 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Кресін Олексій Веніамінович

КАНДИДАТ ЮРИДИЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ, СТАРШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК, ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЇ ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВА

Тараса Шевченка, у 2000 р. – аспірантуру Інституту держави і права ім. В. Корецького НАН України. З 1994 р. працює в НАН України. У 2001 – 2003 рр. і з 2010 р. очолює Центр порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В. Корецького НАН України. З 2004 – старший науковий співробітник відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В. Корецького НАН України.

Кандидат юридичних наук (2001 р.), доцент (2004 р.), старший науковий співробітник (2004 р.). Має 517 наукових публікацій, зокрема понад 25 книг та брошур індивідуально й у співавторстві, є упорядником понад 30 видань, науковим редактором понад 30 видань. Крім того, має понад 70 публікацій публіцистичного та науково-популярного характеру в періодиці, є автором чи співавтором 37 перекладів наукових праць з англійської мови. Має понад 140 виступів на наукових конференціях, понад 20 виступів на телебаченні та радіо, організатор низки конференцій та семінарів.

Під його науковим керівництвом захищено 1 кандидатську дисертацію. Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2012 р.), відзначений золотою медаллю «Талант, натхнення, праця» (відзнака НАН України для молодих учених, 2009 р.), преміями НАН України для молодих учених 1996 та 2006 рр. та ін.

Член Європейської комісії проти расизму і нетерпимості з 2013 р. Президент Українського національного комітету Міжнародної асоціації юридичних наук з 2012 р. Координатор Українського національного комітету Міжнародної академії порівняльного права з 2012 р. Засновник і вчений секретар Української асоціації порівняльного правознавства з 2006 р.

Наукові інтереси: порівняльне правознавство, історія держави і права, історія політичних і правових учень, право Ради Європи.

Вибрані наукові публікації:

  1. Кресін О.В. Становлення теоретичних засад порівняльно-правових досліджень у другій половині XVIII – першій третині ХІХ століття: компаративна концептуалізація: монографія. Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Видавництво «Логос», 2017. 680 с.
  2. The Interaction of Legal Systems: Post-Soviet Approaches / Ed. by W.E. Butler, O.V. Kresin. – London: Wildy, Simmonds & Hill, Publishers, 2015. – XIV, 524 p.
  3. Кресін О.В. Порівняльне правознавство у ХІХ – ХХ століттях: проблеми становлення: Монографія. – К.: Логос, 2011. – 294 с.
  4. Foundations of comparative law: methods and typologies / Ed. by W.E. Butler, O.V. Kresin, Iu.S. Shemshuchenko. – London: Wildy, Simmonds & Hill Publishing, 2011. – 354 p.
  5. Кресін О.В. Конституція об’єднаної Європи / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2005. – 116 с.
  6. Кресін О.В. Порівняльне правознавство: Вітчизняні та зарубіжні спеціалізовані центри дослідження і викладання: Довідник / За ред. В.Н.Денисова. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2005. – 192 с.
  7. Кресін О.В. Політико-правова спадщина української політичної еміграції першої половини XVIII століття. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 468 с.
G Analytics
сайт создан компанией