Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Козлюк Людмила Григорівна

Козлюк Людмила Григорівна – кандидат юридичних наук, науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою.

Закінчила у 2006 р. з відзнакою Київський університет права Національної академії наук України. Після успішного закінчення аспірантури Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України у 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Кримінологічна характеристика особистості злочинця, який вчинив статевий злочин щодо неповнолітнього» зі спеціальності 12.00.08 кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. З 2009 р. – молодший науковий співробітник, з 2013 р. – науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України. 

Сфера наукових інтересів: причини й умови, які породжують злочинність; властивості притаманні особистості злочинця; протидіяти злочинності; соціально-натуралістична кримінологія.

Результати наукових досліджень викладенні в дисертації, індивідуальній монографії та у трьох монографіях виданих у співавторстві. Усього опубліковано біля 60 наукових праць, серед яких: Кримінологічна характеристика особистості злочинця, який вчинив статевий злочин щодо неповнолітнього, (Костопіль, 2011); Мала енциклопедія кримінального права Київський університет права НАН України, К.: Кондор-Видавництво (2012, у співавторстві); Протидія злочинам у сфері службової діяльності (кримінологічні, кримінально-правові та кримінально-процесуальні проблеми), К.: «Вид-во «Наукова думка» НАН України» (2014, у співавторстві); Протидія злочинності та адаптація кримінального законодавства і права Європейського Союзу, К.: ВНЗ «Національна академія управління» (2014, у співавторстві); Забезпечення правопорядку в Україні засобами кримінальної юстиції, К.: Національна академія прокуратури України (2017, у співавторстві); Проблеми визначення поняття особистості злочинця у сучасній кримінологічній науці, Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 38. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007; Кримінальна відповідальність за вчинення статевого злочину щодо неповнолітнього, Юридична відповідальність: проблеми теорії та практики: Альманах права, Науково-практичне видання. – К.: Ін-т держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України, 2010; Шляхи вдосконалення запобігання статевим злочинам щодо неповнолітніх, Юридичний журнал. Видавнича організація Юстініан, К.: 2010. – № 6 (96); Значення типології особистості злочинця для спеціально-кримінологічного запобігання статевим злочинам щодо неповнолітніх, Юридична наука, К.: 2011. – № 6; Сучасний стан імплементації норм Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства в контексті поточних законодавчих ініціатив. Правові відносини: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15 лист. 2013 р.) / за заг. ред. В.П. Нагребельного, Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила. – К. : Ніка-Центр, 2013; Еколого-правова культура як важливий елемент у забезпеченні протидії корупційній злочинності у сфері охорони довкілля, Правова держава, Випуск 27. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2016; Громадський екологічний контроль у протидії корупційній злочинності у сфері охорони довкілля. Юридична наука №2 (80) 2018.

Нагороди та відзнаки: Стипендіат Стипендії Президента України для молодих учених НАН України (2014-2015).

G Analytics
сайт создан компанией