Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)


Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році


Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Ландіна Анна Валентинівна

Ландіна Анна Валентинівна – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту.

Закінчила історичний факультет (відділення «історія та правознавство») Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького (2001, диплом з відзнакою) та аспірантуру Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (2004).

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Кримінально-правова охорона моральності в Україні» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

З 2002 по 2012 роки займалася педагогічною діяльністю (Київський економіко-правовий коледж ім. А. Макаренка, Київський університет права, Хмельницький університет управління і права, Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького) – викладач юридичних дисциплін.

2003 рік – юрист-аналітик у дослідницькому компоненті «Вплив змін у новому Кримінальному кодексі України щодо відповідальності за заняття проституцією на характер дій правоохоронних органів» проекту «Нові стратегії з профілактики ВІЛ/СНІДу в середовищі жінок секс-бізнесу» при Інститут соціальних досліджень 2009-2010 роки – радник Голови Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі.

Досліджує проблеми кримінально-правової охорони моральності, забезпечення інформаційної безпеки засобами кримінальної юстиції, інститут суб’єкта злочину у кримінальному праві.

Автор близько 80 наукових публікацій, зокрема, індивідуальної монографії «Кримінально-правова охорона моральності за Кримінальним кодексом України» (2013), співавтор навчального посібника «Кримінальне право України. Загальна частина» за ред. О.М. Омельчука (2010); колективних монографій: «Протидія злочинам у сфері службової діяльності (кримінологічні, кримінально-правові та кримінально-процесуальні проблеми)» (2014); наукових статей: «Кримінальна відповідальність: форми реалізації» (2011), «Відповідальність за проступки за зарубіжним кримінальним законодавством» (2013), «Актуальні проблеми інституту суб’єкта злочину в умовах реформування кримінальної юстиції» (2015), «Інформаційна безпека як об’єкт злочину» (2016), «Суб’єкт злочинів проти інформаційної безпеки за кримінальним законодавством України» (2016), «Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки засобами кримінальної юстиції в Україні» (2017), «Забезпечення прав суб’єкта злочину принципами кримінального права» (2017). Брала участь у підготовці «Юридичної енциклопедії», «Великого енциклопедичного юридичного словника».

Член ВГО «Асоціація кримінального права»

Нагороди і відзнаки: Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (2014).
Стипендіат Стипендії НАН України для молодих вчених (2006-2008).

G Analytics
сайт создан компанией