Кубальський Владислав Нарцизович

Кандидат юридичних наук, доцент, науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою

У 2002 р. з відзнакою закінчив Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю “Правознавство”. Після завершення навчання в очній аспірантурі Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України у 2008 р. захистив канд. дис. на тему «Кримінально-правові проблеми протидії тероризму в Україні» зі спец. 12.00.08 (кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). З 2006 р. – молодший науковий співробітник, з 2012 р. – науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України. У 2013 р. присвоєно вчене звання «доцент» по кафедрі міжнародного права. З 2014 р. – директор ДП «Юрнаукацентр» при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Сфера наукових інтересів: кримінально-правова охорона державного суверенітету, кримінально-правова протидія тероризму та корупції.

Автор та співавтор понад 90 наукових та навчально-методичних праць, серед яких один підручник з грифом МОН України (у співавторстві) та дві колективні монографії.

  1. Кубальський В.Н. Кримінальна відповідальність за                                                                        незаконне збагачення в контексті принципу презумпції невинуватості // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – № 3. – С. 30-34.
  2. Кубальський В.Н. Повідомлення про підозру: правозастосовчі аспекти // Судова апеляція: наук.-пр. журн. / Апеляційний суд м. Києва, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ: Юридична думка, 2017. – № 1. – С. 60-66.
  3. Кубальський В.Н. Поняття державного суверенітету в міжнародному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. –  Випуск 132. –  К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2017. – С. 85-96.
  4. Кубальський В.Н. Проблеми кримінально-правової протидії колабораційній діяльності // Правова держава. Щорічник наукових праць. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2019. – Вип. 30. – С. 353-360.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=J_HZ1bQAAAAJ

G Analytics
сайт создан компанией