Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Гацелюк Віталій Олександрович

Гацелюк Віталій Олександрович - народився 1981 року у місті Луганськ. Після закінчення загальноосвітньої школи з відзнакою вступив на слідчо-криміналістичний факультет Луганської академії внутрішніх справ (згодом –  Луганський державний університет внутрішніх справ), який закінчив у 2002 році.

Цього ж року вступив до ад’юнктури зазначеного університету за спеціальністю 12.00.08 (кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право) та у 2005 році під керівництвом професора С.С. Яценка захистив у Спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету імені Івана Франка дисертаційне дослідження на тему «Реалізація принципу законності кримінального права України: загальні засади концепції».

З листопада 2002 року по лютий 2007 року перебував на посадах ад’юнкта, викладача, старшого викладача кафедри кримінального права, начальника відділення правового забезпечення, старшого наукового співробітника Луганського державного університету внутрішніх справ.

З лютого 2007 року по вересень 2014 року працював у секретаріаті Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на посадах головного консультанта з питань юридично-наукового забезпечення та заступника завідувача секретаріату.

З листопада 2014 року і по теперішній час обіймаю посаду старшого наукового співробітника відділу кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України.

Коло основних наукових інтересів складають питання принципів кримінального права та криміналізації суспільно небезпечних діянь. Автора біля 80 наукових праць, 27 разів виступав офіційним опонентом під час захисту дисертаційних досліджень.

G Analytics
сайт создан компанией