Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Кваша Оксана Олександрівна

КВАША Оксана Олександрівна – укр. правознавець, доктор. юрид. наук, професор. Закін. у 1996 р. з відзнакою Київський університет ім. Т.Г. Шевченка, призначена стажистом Київської природоохоронної прокуратури. З 1996 р. − у відділі проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України: аспірантка, з 1999 р. – мол. наук. співробітник, з 2002 р. – наук. співробітник, з 2004 р. – ст. наук. співробітник, з 2016 р. − провідний наук. співробітник. З 2013 р. – завідувач кафедри кримінального права та процесу Київського університету права НАН України.

З вересня 2017 року  − завідувач кафедри галузевих правових наук Київського університету права НАН України.

У 2006 р. присвоєно вчене звання старшого наук. співробітника, у 2011 р. − доцента, у 2014 р. ‒ професора зі спец. 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право».

У 1999 р. захистила канд. дис. «Організатор злочину: кримінально-правове та кримінологічне дослідження». У 2013 р. захистила докторську дисертацію. «Співучасть у злочині: сутність, структура та відповідальність».

Головними напрямами наукових досліджень є проблеми співучасті у злочині, протидії корупції, інституту обставин, що виключають злочинність діяння.

Є автором (співавтором) більше 150 наукових праць, серед яких моногр. дослідження: «Організатор злочину. Кримінально-правове та кримінологічне дослідження» (2003), «Уявна оборона: кримінально-правова кваліфікація та відповідальність» (2012, у співавт.), «Співучасть у злочині: структура та відповідальність» (2013), «Виконавець злочину у структурі співучасті» (2015, у співавт.), «Необхідна оборона (захист від посягання на статеву свободу та статеву недоторканість особи)» (2016, у співавт.). Приділяє значну увагу питанням удосконалення крим. зак-ва і практики його застосування: брала участь у підготовці багатьох нормативно-правових актів.

З 2008 року – Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.236.02 Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Підготувала 23 кандидата юрид. наук.

З 2016 р. бере участь в атестації наукових кадрів як член Експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України.

Є членом редколегій Віснику Національної академії прокуратури України, Юридичного часопису Національної академії внутрішніх справ.

Нагороджена Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» (2009). Лауреат премії імені М.П. Василенка НАН України (2014).

G Analytics
сайт создан компанией