Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Васецький Вячеслав Юрійович

Васецький Вячеслав Юрійович – кандидат юридичних наук, науковий співробітник.

Працює в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України з листопада 2005 року після завершення навчання в аспірантурі на посаді молодшого наукового співробітника відділу теорії держави і права Інституту, а  лютого 2008 року на посаді наукового співробітника відділу.

У 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Доктрина прав людини в романо-германській правовій системі».

Васецьким В.Ю. опубліковано близько 100 наукових робіт, в тому числі розділи у колективних монографіях, зокрема: «Вступ до теорії правових систем» ( 2006); «Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні» (2007); «Гендерні паритети в  умовах трансформації суспільства» (у співавторстві з Кикотем Г.В.) (2007); «Порівняльне правознавство: правові системи світу» (2008); «Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії» (2008); «Дія права: інтегративний аспект» (2010); «Юридична відповідальність в демократичному суспільстві: проблеми теорії та практики» (2010); «Правові засади формування та розвитку гендерного середовища в Україні» (2010); «Правові системи сучасності»: навчальний посібник для  магістрів права (2012); «Національні тенденції та міжнародний досвід сучасного праворозуміння» (2013), «Принцип рівності у праві» (2014 ); «Трансформація правової ідеології у контексті сучасних викликів» (2016); «Право і прогрес: запити громадянського суспільства» (2020), «Правова доктрина і державність: вектор взаємозв’язку» (2022) тощо. 

Сферу наукових інтересів Васецького В.Ю. становить аналіз та вивчення проблем теорії держави і права, серед яких: права  людини та громадянина в країнах романо-германського правового  блоку та особливості їх реалізації в Україні; співвідношення  нормативно-правового і прецедентно-правового начал в романо-германській та англосаксонській правових системах; проблематика відповідальності держави перед особою; витоки права.

Васецький В.Ю. нагороджений Почесною грамотою Міністерства  України у справах сім’ї, молоді та спорту за сумлінну плідну працю  та значний вклад в реалізацію державної політики, відданість справі та з нагоди Дня Незалежності України (2007).

Номер ORCID: 0000 0001 5595 5291

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=LP2Xf5AAAAAJ 

Електронна скринька: svasets@gmail.com

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией