Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)


Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році


Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Клещенко Наталія Олександрівна

Клещенко Наталія Олександрівна – кандидат юридичних наук, науковий співробітник. Працює в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України з лютого 2022 року – на посаді наукового співробітника відділу теорії держави і права Інституту.

У 2020 році Клещенко Н.О. захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Уніфікація законодавства: теоретико-прикладні аспекти».

Клещенко Н.О. є автором понад  25 наукових робіт, зокрема у зарубіжних та вітчизняних виданнях. 

Сферу наукових інтересів Клещенко Н.О. становить аналіз та вивчення проблем теорії держави і права, серед яких: дослідження проблем уніфікації законодавства, зокрема класифікаційного ряду, підходів до уніфікації юридичної термінології; актуальні питання юридичної техніки в структурі теорії права та відповідність вимогам юридичної техніки нормативно-правових актів; теорія юридичної відповідальності; сучасні проблеми розвитку правових систем; питання взаємозв’язку та взаємодії права та інших соціальних регуляторів; питання правового моніторингу тощо.

Номер ORCID: 0000-0002-4317-1470

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/scholar?hl=uk&as_sdt=btnG

Електронна скринька: natalia_n_a@ukr.net

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией