Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Сіренко Василь Федорович

Сіренко Василь Федорович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАПрН України, головний науковий співробітник.

Сіренко В.Ф. працює в Інституті держави і права НАН України з серпня 1971 року. За цей час займав посади від стажиста-дослідника до завідуючого відділу Інституту, головного наукового співробітника відділу теорії держави і права Інституту.

У 1975 р. Сіренко В.Ф. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Організаційно-правові питання діяльності обчислювальних центрів, що функціонують в умовах АСУ», в 1985 р. - дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Теоретичні проблеми формування та реалізації інтересів у сфері державного управління».

Василь Федорович – автор понад 180 наукових праць, серед яких 12 індивідуальних монографій та розділи у колективних монографіях. Крім зазначених наукових робіт, побачили світ видання, присвячені проблемам правової держави, законності та правопорядку, взаємозв’язку права і громадянського суспільства, правовому механізму реалізації конституційних прав і обов’язків громадян, а саме: «Законность и правопорядок в социалистическом обществе» (1976), «Реальность прав советских граждан» (1983), «Социалистическое самоуправление народа» (1988), «Мера труда – мера потребления» (1988), «Национальная государственность союзной республики» (1991), «Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення» (у співавторстві, 1997), «Систематизація законодавства України: проблеми та перспективи вдосконалення» (у співавторстві, 2003), «Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження» (у співавторстві, 2004), «Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні» (у співавторстві, 2007), «Государство: демократическое, правовое, социальное (Очерки. Дискуссионные вопросы)» (2013), «Актуальные проблемы современной Украины (правовой аспект)» (2017) та ін.

За наполегливу працю й особливі заслуги в науковій сфері В. Ф. Сіренко був удостоєний почесних звань та державних нагород. У 1993 р. за активну участь у законотворчій діяльності, розробці концепцій та підготовці проєктів законів України В. Ф. Сіренку присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм він був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (2019) та орденом «За заслуги» ІІ ступеня Союзу юристів України (2019), Почесною грамотою Верховної Ради України, Відзнакою НАН України «За професійні здобутки» (2021), відзначений Премією імені Д. З. Мануїльського Національної академії наук України за цикл робіт з актуальних питань теорії і практики радянського державного управління в умовах зрілого соціалізму (1985), лауреат Премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (2007) тощо

Василь Федорович є членом редакційних колегій наукових видань: «Юридична енциклопедія: у 6 т.» (1996–2004), «Антологія української юридичної думки: у 10 т.» (2002–2005), «Великий енциклопедичний словник: юридичний словник» (2007, 2012), а також ради почесних членів Honoris Causa юридичного журналу «Право України» і редакційних колегій часописів «Альманах права», «Держава і право», «Правова держава», «ScienceRise: Juridical Science» та ін.

Сіренко В. Ф. здійснює активну роботу з підготовки наукових кадрів. Під його науковим керівництвом захищено 5 докторських і 10 кандидатських дисертацій. Нині Василь Федорович входить до складу спеціалізованої вченої ради Д 26.236.03 Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України.

Роботи Сіренка В.Ф. добре відомі і високо оцінені юридичною громадськістю і відзначаються широтою наукових інтересів. Сіренко В.Ф. один з перших в юридичній науці почав розробку проблеми формування і реалізації соціальних інтересів в управлінській діяльності. Присвячені цій проблемі роботи високо оцінені фаховим середовищем на сторінках юридичних журналів та інших видань як в нашій країні, так і за кордоном.

Номер ORCID: 0000-0003-0155-9810

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=mXO7h3AAAAAJ&hl=uk

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией