Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Рецензії на робочі програми навчальних дисциплін

Рецензiя 1 на робочу програму навчальної дисциплiни "Взаемодiя полiтики i права: теоретичнi i практичнi аспекти".

Рецензiя 1 на робочу програму навчальної дисциплiни "Етнополітологія: концептуальні засади".

Рецензiя 1 на робочу програму навчальної дисциплiни "Правові засади державної етнонаціональної політики України".

Рецензiя 1 на робочу програму навчальної дисциплiни "Правова полiтологiя".

Рецензiя 1 на робочу програму навчальної дисциплiни "Теорія і практика врегулювання етнополітичних конфліктів".

Рецензiя 1 на робочу програму навчальної дисциплiни "Інформаційні технології: теорія та практика впливу на формування суспільної свідомості".

Рецензiя 1 на робочу програму навчальної дисциплiни "Актуальні проблеми політичної відповідальності".

Рецензiя 1 на робочу програму навчальної дисциплiни "Політична аналітика: теорія і практика".

Рецензiя 1 на робочу програму навчальної дисциплiни "Теорія, методологія і технології політичного прогнозування".

Рецензiя 1 на робочу програму навчальної дисциплiни "Теорія та історія політичних інститутів".

Рецензiя 2 на робочу програму навчальної дисциплiни "Взаємодія політики і права: теоретичні і практичні аспекти".

Рецензiя 2 на робочу програму навчальної дисциплiни "Етнополітологія: концептуальні засади".

Рецензiя 2 на робочу програму навчальної дисциплiни "Правові засади державної еснонаціональної політики України".

Рецензiя 2 на робочу програму навчальної дисциплiни "Правова полiтологiя".

Рецензiя 2 на робочу програму навчальної дисциплiни "Теорія і практика врегулювання етнополітичних конфліктів".

Рецензiя 2 на робочу програму навчальної дисциплiни "Інформаційні технології: теорія та практика впливу на формування суспільної свідомості".

Рецензiя 2 на робочу програму навчальної дисциплiни "Актуальні проблеми політичної відповідальності".

Рецензiя 2 на робочу програму навчальної дисциплiни "Політична аналітика: теорія і практика".

Рецензiя 2 на робочу програму навчальної дисциплiни "Теорія, методологія і технології політичного прогнозування".

Рецензiя 2 на робочу програму навчальної дисциплiни "Теорія та історія політичних інститутів".

G Analytics
сайт создан компанией