Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 24 від 29.03.2023 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2023 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Кваша Оксана Олександрівна

Кваша Оксана ОлександрівнаКваша Оксана Олександрівна – Вчений секретар Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України доктор юридичних наук професор, заслужений юрист України.

У 1996 році закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка, за спеціальністю «правознавство», після чого працювала стажистом у Київській природоохоронній прокуратурі.

З 1996 року працює в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України. 1996 р.-1999 р. − аспірантка відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України. З 2004 р. по 2022 р. – на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою. З січня 2022 року – по теперішній час Вчений секретар Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України.

У 1999 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Організатор злочину: кримінально-правове та кримінологічне дослідження». У 2006 році присвоєне вчене звання старшого наукового співробітника зі спец. 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право», у 2011 році – доцента по кафедрі кримінального права та процесу. У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Співучасть у злочині: сутність, структура та відповідальність». У 2014 році присвоєне вчене звання професора зі спец. 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право».

Напрями наукової діяльності – проблеми кримінального права та кримінології. Значна увага приділяється дослідженню таких проблем: принципи кримінального права; співучасть у кримінальному правопорушенні; протидія корупції та організованій злочинності; кримінально-правова охорона правосуддя; кримінально-правова охорона національної  та державної безпеки України;  необхідна оборона та інші обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння та ін.

Опублікувала близько 300 наукових праць, з яких: 2 індивідуальні монографії: «Організатор злочину. Кримінально-правове та кримінологічне дослідження» (2003), «Співучасть у злочині: структура та відповідальність» (2013); 3 монографії у співавторстві: «Уявна оборона: кримінально-правова кваліфікація та відповідальність» (2012), «Виконавець злочину у структурі співучасті» (2015), «Необхідна оборона (захист від посягання на статеву свободу та статеву недоторканість особи)» (2016); розділи у 8 колективних монографіях:

Викладацька робота (за сумісництвом)

2000 р. − 2018 р. − Київський університет права Національної академії наук України (доцент, професор, завідувач кафедри галузевих правових наук). 

З 2019 р. – по 2021 р. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка (професор кафедри кримінального права та кримінології)

2017 р. – по теперішній час – Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» (професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики).

З 2008 р.– Вчений секретар, а з 2022 р. – Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.236.02 по захисту кандидатських та докторських дисертацій Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

З 2016 р. по 2022 р.− член Експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України. 

З 2018 р. – член Науково-консультативної ради при Верховному Суді.

З 2021 р. – член Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради України.

Підготовлено 32 кандидата юридичних наук та 2 доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 (кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право), 4 доктора філософії в галузі 08 «Право».

Членство у редакційних колегіях журналів: «Правова держава», «Держава і право», «Альманах права». 

Нагороди:

Грамота Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» (2009); Почесна грамота МОН України за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку наукових кадрів, плідну наукову діяльність та з нагоди святкування 65-річчя від дня заснування Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України (2014); Відзнака Національної академії наук України «За підготовку наукової зміни» (2021).

Номер ORCID: 0000-0002-9832-6070

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=LR00sD0AAAAJ&hl=uk

Електронна скринька: ookvasha@gmail.com

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией