Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Бобровник Світлана Василівна

Бобровник Світлана Василівна – доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник (на громадських засадах), працює в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України з 1981 р. За цей час займала посади від старшого лаборанту відділу теорії держави і права Інституту до провідного наукового співробітника відділу Інституту. Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – «Тенденції розвитку загального та особливого в законодавстві союзних республік» (1988).

Бобровник С.В. плідно поєднує науково-дослідницьку з викладацькою роботою.

За період роботи в Інституті Бобровник С.В. опубліковано понад 100 наукових робіт, в тому числі монографія «Система законодавства України: актуальні проблеми та перспективи розвитку» (К., 1994) (у співавторстві з О.Л. Богінічем), розділи у колективних монографіях та підручниках, зокрема: «Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення» (К., 1997); «Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи» (К., 2001) (у співавторстві з Оніщенко Н.М.); «Основи законодавства» (К., 2002); «Енциклопедія законодавства» (К., 2003); «Систематизація законодавства в Україні: проблеми та перспективи вдосконалення» (К., 2003); «Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження» (К., 2004); «Вступ до теорії правових систем» (К., 2006); «Теорія держави і права. Академічний курс» (К., 2006); «Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства» (К., 2007); «Теорія держави і права. Академічний курс». – 2 - видання, доповнене (К., 2008); «Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції)»: Навчальний посібник (К., 2008);   «Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії» (К., 2008); «Державно-правове регулювання в умовах трансформації суспільних відносин»  (К., 2009); «Дія права: інтегративний аспект» (К., 2010); «Правові засади формування та розвитку гендерного середовища в Україні» (К., 2010) тощо.

Бобровник С.В. є автором багатьох статей в «Юридичній енциклопедії», «Міжнародній поліцейській енциклопедії», «Великому енциклопедичному юридичному словнику», «Малій енциклопедії теорії держави і права». 

Бобровник С.В. нагороджена Почесною грамотою Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту за сумлінну плідну працю та значний вклад в реалізацію державної політики, відданість справі та з нагоди Дня Незалежності України (м. Київ, 2007 р.).

Бобровник С.В. здійснює активну роботу по підготовці наукових кадрів.

Коло наукових інтересів Бобровник С.В. – теорія держави і права (ефективність законодавства, подолання колізій, система права, система законодавства та співвідношення цих понять) тощо.

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией