Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 24 від 29.03.2023 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2023 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Оніщенко Наталія Миколаївна

Оніщенко Наталія МиколаївнаОніщенко Наталія Миколаївна - завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, академік НАПрН України, завідувач Центру правових проблем гендерної політики Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.

Оніщенко Н.М. працює в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України з серпня 1979 р. після закінчення юридичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. За цей час займала посади молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника. З 2006 р. – зав. відділом теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

У 1985 р. Оніщенко Н.М. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Становлення і розвиток джерел радянського права в Україні (1917-1937 рр.)», у 2002 р. - дисертацію на здобуття наукового ступеня  доктора юридичних наук на тему: «Теоретико-методологічні засади формування та розвитку правової системи».

За період наукової діяльності Н.М.Оніщенко підготувала понад 800 наукових праць, в тому числі:

4 індивідуальні монографії:

 • Онищенко Н.Н. Становление и развитие источников советского права на Украине 1917-1937 гг. - К.: Наукова думка, 1988.
 • Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теорії: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 352 с.
 • Оніщенко Н.М. Правова система і держава в Україні: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 132 с.
 • Оніщенко Н.М. Сприйняття права в умовах демократичного розвитку: проблеми, реалії, перспективи: Монографія / Відп. ред. академік НАН України Ю.С. Шемшученко. – К.: ТОВ Видавництво «Юридична думка», 2008. – 320 с.

Є автором розділів у понад 70 колективних монографіях, підручниках, навчальних посібниках

Оніщенко Н.М. є автором багатьох статей в «Юридичній енциклопедії», «Міжнародній поліцейській енциклопедії», «Великому енциклопедичному юридичному словнику», «Антології української юридичної думки», «Сучасній правовій енциклопедії», «Малій енциклопедії теорії держави і права», «Велика українська юридична енциклопедія».

Оніщенко Н.М. присвоєні звання: професора (2004 р.), Заслуженого юриста України (2006 р.), член-кореспондента НАПрН України (2008 р.), академіка НАПрН України (2014 р.).

Оніщенко Н.М. плідно поєднує науково-дослідницьку та законопроектну діяльність з організаційною та викладацькою роботою.

Оніщенко Н.М. здійснює активну роботу з підготовки наукових кадрів, здійснює наукове керівництво багатьма аспірантами та здобувачами.

За свою тривалу і плідну наукову діяльність Оніщенко Н.М. має чимало відзнак:

 • Орден «За заслуги» ІІІ ступеня (жовтень 2011 р.);
 • Орден «За заслуги» ІІ ступеня (серпень 2016 р.);
 • Диплом лауреата державної премії України в галузі науки і техніки (2011 р.);
 • грамота Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» (квітень, 2004 р.);
 • знак «Відмінник освіти України» (вересень, 2003 р.);
 • присуджено Премію імені М.П. Василенка за серію наукових праць «Правова система і парламентаризм в Україні: проблеми становлення і розвитку» (2004 р.);
 • присуджена Премія імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (м. Харків, 2007 р., 2014р.);
 • Почесна грамота Кабінету Міністрів України за вагомий особистий внесок у розвиток юридичної науки, значні творчі здобутки, впровадження їх у практику, високий професіоналізм (22 квітня 2009 р.);
 • Заохочувальна відзнака «15 років спеціальному зв’язку України» (11 травня 2009 р.);
 • Почесна грамота Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за особистий внесок у дослідження проблем теорії держави і права, ефективність законодавства, дотримання прав і свобод людини, правових проблем гендерної політики, верховенства права як принципу правової системи та плідну консультаційно-творчу співпрацю з Уповноваженим з прав людини (13 червня 2009 р.);
 • Державна премія в галузі науки і техніки 2011 р. (вручено у 2012 р.);
 • Почесна відзнака Вищої Ради Юстиції (31 травня 2012 р.) тощо.

Головний редактор журналу «Бюлетень міністерства юстиції України, голова Наукової ради журналу «Часопис цивільного і кримінального судочинства».

Коло наукових інтересів Оніщенко Н.М. – теорія держави і права (джерела права, ефективність законодавства, правова система, правова аналітика, правове виховання, правова культура, правова свідомість, правова обізнаність, юридична відповідальність, гендерні дослідження).

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией