Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Антонюк Наталія Олегівна

Інформація про засідання
Спеціалізованої вченої ради
Д 26.236.02 Інституту держави і права імені В.М. Корецького
Національної академії наук України
(на виконання п. 5 розділу I Положення про спеціалізовану вчену раду
з присудження наукового ступеня доктора наук, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України 13 грудня 2021 року № 1359)

Захист докторської дисертації Антонюк Н.О.

1. Повідомляємо, що 26 квітня 2024 року о 14 год. у форматі онлайн (платформа Zoom Meetings) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.236.02 Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України щодо призначення КОМІСІЇ для проведення експертизи докторської дисертації у вигляді наукової доповіді (захист наукових досягнень, опублікованих у вигляді монографії) кандидата юридичних наук, доцента Антонюк Наталії Олегівни на тему «Диференціація кримінальної відповідальності у кримінальному праві України», спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Окрім того, на виконання вимог закону членами спеціалізованої вченої ради Д 26.236.02 на вказаному засіданні буде визначено заклади вищої освіти (наукові установи) як провідних зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право для їх подальшого інформування у разі прийняття до захисту дисертацій за цією спеціальністю.

2. Повідомляємо, що 12 червня 2024 року о 14 год. у форматі онлайн (платформа Zoom Meetings) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.236.02 Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України про прийняття до захисту докторської дисертації  у вигляді наукової доповіді (захист наукових досягнень, опублікованих у вигляді монографії) кандидата юридичних наук, доцента Антонюк Наталії Олегівни на тему «Диференціація кримінальної відповідальності у кримінальному праві України», спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (юридичні науки) та призначення трьох опонентів. Окрім того, у разі прийняття рішення спецрадою Д 26.236.02  про прийняття вказаної докторської дисертації до захисту та призначення опонентів також планується розглянути питання про інформування закладів вищої освіти (наукові установи), які докторською радою визначені як провідні з напряму, з якого підготовлено докторську дисертацію, про прийняття її до захисту.

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией