Доктор філософії

1. Олещенко І.В. Правове забезпечення охорони довкілля суб'єктами господарювання.

2. Федун А.Д. Правове регулювання грошової оцінки земельних ділянок в Україні.

3. Фесик К.О. Захист колективних прав і інтересів у порядку цивільного судочинства.

4. Коросташивець Ю.Г. Цивільно-правове регулювання надання готельних послуг.

5. Огнєв Т.Є. Незаконна міграція (кримінально-правові та кримінологічні аспекти).

6. Пастух А.В. Правове регулювання вирощування та перероблення сільськогосподарської сировини для виробництва біопалива.

7. Резнік Ю.С. Принцип гуманізму та його реалізація у кримінальному праві України.

8. Заєць К.В. Цивільно-правові способи захисту житлових прав в Україні.

9. Карплюк О.І. Механізм забезпечення справедливості судового розгляду цивільних справю.

10. Старосольська С.П. Кримінальна відповідальність за ухилення від відбування покарань, не пов'язаних з ізоляцією особи.

11. Гончаров І.М. Цивільно-правові зобов'язання, що виникають внаслідок безпідставного збагачення (порівняльно-правове дослідження).

12. Лагоцька В.Ф. Кримінологічна характеристика рецидивної злочинності жінок.

13. Цибулін Т.Г. Кримінальна відповідальність за пособництво у вчиненні злочину.

14. Борденюк О.В. Правовий режим земель трубопровідного транспорту України.

15. Кравченко М.В. Відповідальність адвокатів за порушення зобов'язань за договорами про надання правової допомоги.

16. Ружицька Є.О. Права споживачів за договором роздрібної купівлі-продажу.

17. Кузнець О.М. Суб'єкти зловживання правами у цивільному і виконавчому процесі.

18. Плекан В.В. Кримінальна відповідальність за посередництво у наданні та (або) одержанні неправомірної вигоди.

19. Проценко І.М. Приватно-правові засади формування торговельних відносин в Німеччині.

20. Лейба Є.В. Відновлення втраченого судового провадження в цивільному процесі

21. Міненко С.М. Правове регулювання охорони та використання земель водного фонду України

22. Фартушок Н.Б. Тягар доказування в цивільному судочинстві (порівняльно-правове дослідження)

23. Мельніченко М.І. Кримінально-правова охорона порядку одержання доказів у кримінальному провадженні.

24. Муравська М.Л. Правове регулювання створення і використання штучних водних об'єктів в Україні на землях приватної власності.

25. Сисоєв Д.О. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права (кримінально-правова характеристика).

26. Чернов А.О. Самоправстсво (кримінально-правова кваліфікація та відповідальність).

27. Алєксєєва Н.Ю. Кримінальна відповідальність за злочини проти правосуддя, що вчиняються свідками, експертами, перекладачами або щодо них.

28. Перелигіна Р.В. Кримінологія насильства осіб жіночої статі.

29. Сергієнко Н.А. Взаємодія судів з органами державної виконавчої служби при виконанні судових рішень у цивільних справах в Україні.

30. Гусак Т.П. Протидія злочинним діям, що вчиняються особами у складі натовпу.

31. Дузінкевич Т.І. Повноваження суду першої інстанції цивільної юрисдикції.

32. Луц Д.М. Тварини як об'єкт цивільних правовідносин.

33. Романів В.Я. Договір оренди нерухомого майна за цивільним законодавством України.

34. Адрущенко Т.С. Процедура нотаріального посвідчення аліментних договорів.

35. Мельниченко О.В. Поділ майна подружжя за законодавством України та країн Європейського Союзу.

36. Перчеклiй І.М. Право власності Українського народу на природні ресурси (еколого-правові засади).

37. Яворський Р.І. Договір про надання туристичних послуг.

G Analyticsсайт создан компанией