Доктор філософії

Михальченко Н.М. Згода потерпілого у кримінальному праві України.

Романишин О.Р. Кримінально-правове забезпечення охорони порядку виконання судових рішень в Україні.

Кашканова Н.Г. Цивільно-правове регулювання медико-біологічних експериментів на людях.

Пеньзякова О.О. Кримінально-правова охорона земель в Україні.

Одосій О.Ю. Забезпечувальні заходи в цивілістичному процесі України.

Красій М.О. Політика в сфері боротьби зі злочинністю
(взаємозв'язок кримінально-правової та кримінально-процесуальної підсистем).

Ільющенкова К.О. Право на донорство в цивільному праві України.

Кархут Р.В. Кримінальна відповідальність за втручання у діяльність судових органів за законодавством України та Республіки Польщі.

Теплюк С.М. Застереження про публічний порядок як підстава для відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень.

Строкач І.І. Виконавчий напис нотаріуса в цивілістичному процесі.

Нікітенко В.М. Кримінальна відповідальність за фальсифікацію доказів.

Ізай І.М. Кримінально-правова протидія втручанню в діяльність працівників правоохоронних органів.

Котвяковський Ю.О. Оскарження рішень третейських судів у порядку цивільного судочинства.

Пономарьова М.С. Кримінально-правова характеристика складу злочину постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного...

Філь І.М. Кримінально-правова та кримінологічна протидія неналежному виконанню професійних обов'язків медичним...

G Analytics
сайт создан компанией