Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)


Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році


Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Доктор наук


Багай Н.О. Теоретико-методологічні засади розвитку аграрного законодавства України в умовах євроінтеграції.


Музика Л.А. Цивільно-правова політика України.


Третяк Т.О. Теоретичні проблеми земельно-правового регулювання добросусідства в Україні.

Ахмедов Вусал Алігісмат Огли. Протидія злочинам проти правосуддя за кримінальним законодавством Азербайджанської Республіки та України.


Гулик А.Г. Оптимізація цивільного судочинства (проблеми теорії та практики).


Козич І.В. Функції кримінально-правової політики.

Медицький І.Б. Наслідки злочиності в Україні (теоретико-прикладні засади).

Бугера О.І. Кримінологічні засади використання мережі Інтернет для запобігання злочинності.

Трепак В.М. Теоретично-прикладні проблеми запобігання та протидії корупції в Україні.

Клочко А.М. Теоретико-прикладні засади протидії злочинам у сфері банківської діяльності в Україні.

Мовчан Р.О. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері земельних відносин.

G Analytics
сайт создан компанией