Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)


Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році


Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Доктор філософії

Ждиняк Н.П. Ефективність забороняючих кримінально-правових норм.

Михайлов М.В. Підкуп у законодавчих конструкціях корупційних кримінальних правопорушень.

Терно А.М. Кримінальна відповідальність за невиконання рішення Європейського суду з прав людини.

Бабій А.Ю. Кримінально-правова протидія екстремізму в Україні.

Гапончук В.В. Кримінально-правова протидія публічним закликам до вчинення злочинних дій.

Яциніна М.М. Зловживання владою, службовим становищем або повноваженням за кримінальним кодексом України (ст.ст. 364, 364-1, 365-2 КК України).

Коротенко Т.Ф. Судові доручення у цивільному процесі України, звернені до компетентних органів іноземних держав.

Артюхова В.В. Хуліганство кримінально-правове та кримінологічне пізнання.

Білан О.П. Правочини, які порушують інтереси держави і суспільства, його моральні засади, у цивільному законодавстві.

Ріш Ф.А. Майнові права як об'єкт заставних відносин (порівняльні аспекти).

Романівка З.Є. Знаряддя та засоби вчинення злочину за кримінальним правом України.

Чайковська А.В. Правове регулювання корпоративних конфліктів у товариствах з обмежаною відповідальністю.

Злий Я.В. Правове регулювання використання та охорони зрошувальних та осушливих земель в Україні.

Панасюк О.С. Захист прав орендарів та орендодавців землі.

Здреник І.В. Працівник правоохороного органу як суб'єкт злочину.

Піддубна М.В. Імплементація норм міжнародного кримінального права про воєнні злочини у кримінальний кодекс України.

Сень І.З. Спеціальні норми у кримінальному праві України.

G Analytics
сайт создан компанией