Міждисциплінарні гуманітарні студії

Міждисциплінарні гуманітарні студії. Серія: правничі науки. – Випуск 2Міждисциплінарні гуманітарні студії. Серія: Правничі науки. – Випуск 2.

Науково-практичний електронний журнал «Міждисциплінарні гуманітарні студії», що включає в себе п’ять серій: філософія, філологія, історія, право, політологія, що засновується спільно Радами молодих вчених при Відділенні історії, філософії та права та Відділенні мови, літератури та мистецтвознавства НАН України є першим часописом міждисциплінарного характеру.
Головним завданням «Міждисциплінарних гуманітарних студій» є надати можливість вченим у сфері суспільних наук об’єднати наукові дослідження та надати їм комплексності та всебічності.

Серія: «Правничі науки» є академічним майданчиком для вивчення соціально-правових явищ з позиції не тільки юридичної науки, яка займає центральне місце у цьому часописі, але і вивчення правового регулювання, процесів державотворення, становлення та розвитку правових систем із позицій історичної науки. Важливе місце у юридичній науці займають проблеми термінології, семантики, етимології, юридичної техніки, герменевтики тощо, саме тому, на сторінках часопису обговорюватимуться проблеми юридичної термінології саме з позиції філології. Юридична наука — це, перш за все, наука про справедливість! Саме категорії справедливості, верховенства права, гуманізму, демократичності, моральності, рівності тощо є відправними положеннями у правових дослідженнях. Саме виходячи з наведеного — це видання запрошує науковців-філософів, для окреслення максимально абстрагованих та загальних категорій філософії через призму права. Дана серія залучатиме роботи науковців-політологів та науковців-соціологів, які досліджують проблеми формування влади, вирішення питань міжетнічного спілкування та конфліктів, а також процесів, що проходять у суспільстві і прямо або ж опосередковано пов’язані з правом та мають значний вплив на розвиток суспільних відносин.

Завантажити Випуск 2 >>


Міждисциплінарні гуманітарні студії. Серія: правничі науки. – Випуск 1.

У першому в Україні комплексному міждисциплінарному гуманітарному збірнику наукових праць представлено сучасні напрями гуманітарних досліджень молодих вчених НАН України та вищих навчальних закладів України, пропонуються нові підходи у вивченні сучасних актуальних проблем правничої науки.

Розраховано на вчених-гуманітаріїв, викладачів, студентів.

Завантажити Випуск 1 >>

Міждисциплінарні гуманітарні студії. Серія: правничі науки. – Випуск 1

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией