Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Прайс-лист станом на 24 вересня 2012 року

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМ. В.М. КОРЕЦЬКОГО НАН УКРАЇНИ
ВИДАВНИЦТВО “ЮРИДИЧНА ДУМКА”
прайс-лист станом на  24 вересня  2012 року

п/п Назва видання і автор Рік видання Кіл-ть стор. Ціна /грн./
1 ВЕЛИКИЙ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ ЮРИДИЧНИЙ СЛОВНИК. – Друге видання, переробл. і доповн. / За ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученка Нове видання 2012 1020 270

Багатотомні видання

2 Юридична енциклопедія. Том 1. А – Г /за виданням 1998р./ 2011 656с.: іл. 110
3 Юридична енциклопедія. Том 2. Д - Й 1999 744с.; іл. 58
4 Юридична енциклопедія. Том 3. К - М 2000 790с.;іл. 58
5 Юридична енциклопедія. Том 4. Н - П 2002 720с.; іл. 58
6 Юридична енциклопедія. Том 5. П - С 2003 735с.; іл. 58
7 Юридична енциклопедія. Том 6. Т – Я + додатки 2004 768с.; іл. 58
8 Антологія української юридичної думки. Том 9: Юридична думка радянської доби. 2004 848 85
9 Антологія української юридичної думки. Том 10: Юридична наука незалежної України. 2005 944 98

Наукові і науково-практичні видання

10 Правове забезпечення державного суверенітету України: Монографія / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка Нове видання 2011 300 42
11 Держава і право суверенної України: проблеми теорії і практики: Матеріали наукової конференції до 20-ї річниці незалежності України (Київ, 21 червня 2011р.) / За ред. Ю.С. Шемшученка 2011 336 50
12 Бобровник С.В. Компроміс і конфлікт у праві: антрополого-комунікативний підхід до аналізу: Монографія 2011 384 55
13 Сидор В.Д. Земельне законодавство України: сучасний стан та перспективи розвитку: Монографія 2011 312 50
14 Оніщенко Н.М., Пархоменко Н.М. Соціальний вимір правової системи: реалії та перспективи: Монографія 2011 176 30
15 Демократичні засади державного управління та адміністративне право: Монографія / За заг. редакцією В.Б. Авер’янова 2010 496 65
16 Пухтецька А.А. Європейський адміністративний простір і принцип верховенства права: Монографія 2010 140 30
17 Батанов О.В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики: Монографія 2010 656 75
18 Правові засади формування та розвитку гендерного середовища в Україні: Монографія / За заг. ред. Н.М. Оніщенко, Н.М. Пархоменко 2010 352 50
19 Дія права: інтегративний аспект: Монографія / Кол. авторів; Відп. ред. Н.М. Оніщенко 2010 360 50
20 Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики: Монографія / У двох книгах / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка . Книга перша: Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії / Відп. ред. Н.М. Оніщенко 2009 344 42
21 Міжнародне судочинство: Науково-довідкове видання /За заг. редакцією Ю.С. Шемшученка 2009 260 15
22 Гармонізація трудового законодавства України із законодавством Європейського Союзу: Монографія / Відп. ред. Н.М. Хуторян 2008 304 30
23 Пархоменко Н.М. Джерела права: проблеми теорії та методології : Монографія 2008 336 42

Підручники і навчальні посібники

24 Шемшученко Ю.С. Космічне право: Підручник для вищих навчальних закладів Нове видання 2012 280 45
25 Правові системи сучасності: Навчальний посібник для магістрів права / За ред. Ю.С. Шемшученка Нове видання 2012 492 65
26 Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – 2-е видання 2008 720 30
27 Конституційне право України. Академічний курс. Том 2 : Підручник / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка 2008 800 30
28 Адміністративне право України. Академічний курс. Том 2. Особлива частина. / Ред. колегія. В.Б. Авер’янов (голова) та ін.. - 2-ге видання 2009 600 35

АКЦІЯ! ЦІНИ ЗНИЖЕНО!

29 Еволюція цивільного законодавства України: проблеми теорії і практики : Монографія / За заг. ред. Я.М. Шевченко 207 340 15
30 Правознавча спадщина Глухівщини: Збірник праць / За ред. Ю.С. Шемшученка 2008 352 15
31 Мельник А.Я. Правонаступництво України щодо міжнародних договорів СРСР : Монографія 2005 424 15

Періодичні видання

32 Судова апеляція: Щоквартальний юридичний журнал. Передплатний індекс на 2013 рік – 91888.   160 36
33 Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки: Щоквартальне видання. Передплатний індекс - 90238   650-800 75

Замовити книги можна за адресою:

ТОВ "Видавництво "Юридична думка"

Адреса для листування: 01001, м. Київ, а/с 209

01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, кімн. 2 /цокольний поверх/

Тел. / факс (044) 278-02-23

e-mail: yurdumka@ukr.net

www.yurdumka.com

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией