Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Доктор наук

Музика Л.А. Цивільно-правова політика України.

Багай Н.О. Теоретико-методологічні засади розвитку аграрного законодавства України в умовах євроінтеграції.

Третяк Т.О. теоретичні проблеми земельно-правового регулювання добросусідства в Україні.

Ахмедов Вусал Алігісмат Огли. Протидія злочинам проти правосуддя за кримінальним законодавством Азербайджанської Республіки та України.

Гулик А.Г. Оптимізація цивільного судочинства (проблеми теорії та практики).

Козич І.В. Функції кримінально-правової політики.

Медицький І.Б. Наслідки злочиності в Україні (теоретико-прикладні засади).

Трепак В.М. Теоретико-прикладні проблеми запобігання та протидії корупції в Україні.

Бугера О.І. Кримінологічні засади використання мережі інтернет для запобігання злочинності.

Мовчан Р.О. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері земельних відносин.

Клочко А.М. Теоретико-прикладні засади протидії злочинам у сфері банківської діяльності в Україні.

Колб І.О. Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї до засуджених в Україні (теоретичні, правові та практичні засади).

Бабанли Р.Ш. Призначення покарання в Україні (теоретико-прикладні засади).

Новосад Ю. О. Кримінально-виконавчі засади участі прокуратури України у сфері виконання покарань.

Горох О.П. Звільнення від покарання та його відбування за кримінальним правом України.

Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Кримінально-виконавча політика України.

Євстігнєєв А. С. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у сфері спеціального природокористування в Україні.

Бабаскін А.Ю. Кредитні відносини у цивільному праві України.

Джавадов Х.А.О. Теоретичні проблеми ефективності цивільного судочинства.

Турлова Ю.А. Протидія екологічній злочинності в Україні (кримінологічні та кримінально-правові засади).

Ліховіцький Я.О. Кримінологічні засади запобігання злочинам, що вчиняються персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України.

Бусуйок Д.В. Правове регулювання управлінських та сервісних відносин у сфері використання та охорони земель.

G Analytics
сайт создан компанией