Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2023 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Доктор наук

Відгук офіційного опонента Яроцького В.Л. на дисертацію Музики Л.А.

Відгук офіційного опонента Майданика Р.А. на дисертацію Музики Л.А.

Відгук офіційного опонента Бичкова С.С. на дисертацію Музики Л.А.

Відгук офіційного опонента Каракаша І. І. на дисертацію Багай Н.О.

Відгук офіційного опонента Єрмоленка В.М. на дисертацію Багай Н.О.

Відгук офіційного опонента Бондаря О.Г. на дисертацію Багай Н.О.

Відгук офіційного опонента Кобецької Н.Р. на дисертацію Третяка Т.О.

Відгук офіційного опонента Костяшкіна І.О. на дисертацію Третяка Т.О.

Відгук офіційного опонента Уркевича В.Ю. на дисертацію Третяка Т.О.

Відгук офіційного опонента Денисова С.Ф. на дисертацію Ахмедова В.А. Огли

Відгук офіційного опонента Берзіна П.С. на дисертацію Ахмедова В.А. Огли

Відгук офіційного опонента Клочка А.М. на дисиртацію Ахмедова В.А. Огли

Відгук офіційного опонента Фурси С.Я. на дисертацію Гулика А.Г.

Відгук офіційного опонента Мальського М.М. на дисертацію Гулика А.Г.

Відгук офіційного опонента Дякович М.М.  на дисертацію Гуліка А.Г.

Відгук офіційного опонента Гуторової Н.О. на дисертацію Козича І.В.

Відгук офіційного опонента Загиней-Заболотенко З.А. на дисертацію Козича І.В.

Відгук офіційного опонента Савінової Н.А. на дисертацію Козича І.В.

Відгук офіційного опонента Шакуна В.І. на дисертацію Медицького І.Б.

Відгук офіційного опонента Шаблистого В.В. на дисертацію Медицького І.Б.

Відгук офіційного опонента Тулякова В.О. на дисертацію Медицького І.Б.

Відгук офіційного опонента Шакура В.І. на дисертацію Трепака В.М.

Відгук офіційного опонента Головкіна Б.М. на дисертацію Трепака В.М.

Відгук офіційного опонента Навроцького В.О. на дисертацію Трепака В.М.

Відгук офіційного опонента Жаровської Г.П. на дисертацію Бугери О.І.

Відгук офіційного опонента Карчевського М.В. на дисертацію Бугери О.І.

Відгук офіційного опонента Бусол О. Ю. на дисертацію Бугери О.І.

Вiдгук опонента Загиней-Заболотенко З.А. на дисертацію Мовчана Р.О.

Вiдгук опонента Харченка В.Б. на дисертацію Клочко А.М.

Вiдгук опонента Демидової Л.М. на дисертацію Мовчана Р.О.

Вiдгук опонета Берзiна П.С. на дисертацію Мовчана Р.О.

Вiдгук опонента Турлової Ю.А. на дисертацію Клочко А.М.

Відгук опонента Дудорова О.О. на дисертацію Клочко А.М.

Відгук опонента Головкіна Б.М. на дисертацію Колба І.О.

Відгук опонента Богатирьова І.Г. на дисертацію Колба І.О.

Відгук опонента Карчевського М.В. на дисертацію Бабанли Р.Ш.

Відгук опонента Мельника М.В. на дисертацію Бабанли Р.Ш.

Відгук опонента Навроцького В.О. на дисертацію Бабанли Р.Ш.

Відгук опонента Богатирьова І. Г. на дисертацію Новосада Ю. О.

Відгук опонента Фріса П. Л. на дисертацію Новосада Ю. О.

Відгук опонента Головкіна Б. М. на дисертацію Новосада Ю. О.

Відгук опонента Яковець І. С. на дисертацію Кернякевич-Тансаійчук Ю. В.

Відгук опонента Колба О. Г. на дисертацію Кернякевич-Танасійчук Ю. В.

Відгук опонента Степанюка А. Х. на дисертацію Кернякевич-Танасійчук Ю.В

Відгук опонента Бауліна Ю.В. на дисертацію Гороха О.П.

Відгук опонента Грищука В.К. на дисертацію Гороха О. П.

Відгук опонента Стрельцова Є.Л. на дисертацію Гороха О.П.

Відгук офіційного опонента Кіріна Р. С. на дисертацію Євстігнєєва А.С.

Відгук офіційного опонента Уркевича В. Ю. на дисертацію Євстігнєєва А. С.

Відгук офіційного опонента Шульги М. В. на дисертацію Євстігнєєва А. С.

G Analytics
сайт создан компанией